Podkarpackie FIO Lokalnie 2020

Zasady układania wałów przeciwpowodziowych z worków z piaskiem… Publikowane materiały zostały wytworzone w ramach projektu pt. Razem zapobiegamy skutkom powodzi w Bieszczadach dofinansowanego w ramach programu „Podkarpackie FIO Lokalnie”, którego organizatorem jest Fundusz Generator Inspiracji.

Podkarpackie FIO Lokalnie 2020

Nasza jednostka zakupiła sprzęt do walki ze skutkami powodzi: pompa zatapialna, przedłużacz 50 m, szpadle i łopaty, spodniobuty. Asortyment został zakupiony w ramach projektu pt. Razem zapobiegamy skutkom powodzi w Bieszczadach dofinansowanego w ramach programu „Podkarpackie FIO Lokalnie”, którego organizatorem jest Fundusz Generator Inspiracji.

Podkarpackie FIO Lokalnie

Zasady dotyczące ewakuacji podczas wystąpienia powodzi…
Publikowane materiały zostały wytworzone w ramach projektu pt. Razem zapobiegamy skutkom powodzi w Bieszczadach dofinansowanego w ramach programu „Podkarpackie FIO Lokalnie”, którego organizatorem jest Fundusz Generator Inspiracji.

Podparpackie FIO Lokalnie

Kilka informacji o alarmowaniu podczas powodzi…Publikowane materiały zostały wytworzone w ramach projektu pt. Razem zapobiegamy skutkom powodzi w Bieszczadach dofinansowanego w ramach programu „Podkarpackie FIO Lokalnie”, którego organizatorem jest Fundusz Generator Inspiracji.

Szkolenie z działań przeciwpowodziowych

Nasza jednostka przeprowadziła dla naszych druhów szkolenie zdalne dotyczące działań przeciwpowodziowych i działań w czasie powodzi. Szkolenie obejmowało takie zagadnienia jak: powodzie a podtopienia, stany alarmowe, zarządzanie kryzysowe, monitorowanie i alarmowanie, ewakuacja i działania ratownicze. Niektórzy strażacy w małych pięcioosobowych grupach zorganizowali dodatkowo ćwiczenia z układania wałów przeciwpowodziowych. Działania zrealizowano w ramach projektu pt. Razem zapobiegamy skutkom powodzi w Bieszczadach dofinansowanego w ramach programu „Podkarpackie FIO Lokalnie”, którego organizatorem jest Fundusz Generator Inspiracji.

Podkarpackie FIO Lokalnie

W przypadku wystąpienia stanów ostrzegawczych na wodach płynących dobrze jest przygotować tymczasowe zabezpieczenie przed powodzią. Pozwoli nam to w odpowiednio przygotować się do powodzi i zmniejszyć skutki jej wystąpienia. Publikowane materiały zostały wytworzone w ramach projektu pt. Razem zapobiegamy skutkom powodzi w Bieszczadach dofinansowanego w ramach programu „Podkarpackie FIO Lokalnie”, którego organizatorem jest Fundusz Generator Inspiracji.

Spotkania informacyjne

W tym tygodniu dla społeczności lokalnej zorganizowaliśmy dwa webinaria dotyczące:- ekologii i ochrony środowiska (w ramach realizowanego grantu Fundusz Naturalnej Energii),- zapobiegania powodziom i ich skutkom (realizowane w ramach dofinansowania Podkarpackie FIO Lokalnie).

Podkarpackie FIO Lokalnie

Na pewno jeszcze Państwo pamiętają tegoroczne opady i podtopienia… Co możemy zrobić, żeby się do nich odpowiednio przygotować – oto kilka porad. Post ten jest pierwszym z serii kampanii informacyjnej dotyczącej powodzi i sposobach ograniczania jej skutków przedstawianych w ramach projektu pt. Razem zapobiegamy skutkom powodzi w Bieszczadach dofinansowanego w ramach programu „Podkarpackie FIO Lokalnie”, którego organizatorem jest Fundusz Generator Inspiracji.