Działalność MDP i DDP

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA

Członkowie MDP i DDP chętnie uczestniczą w szkoleniach dla członków MDP, a także zbiorkach i ćwiczeniach organizowanych specjalnie dla nich. Ponadto biorą udział w innych szkoleniach tj. szkolenia z pierwszej pomocy czy szkolenia w ramach samodoskonalenia dla członków OSP. Chętnie także starsi koledzy z drużyny MDP uczą młodszych między innymi pierwszej pomocy.

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO-REKREACYJNA

Członkowie chętnie biorą udział w treningach i piknikach strażackich. Uczestniczą także w wycieczkach do KP PSP czy wycieczkach na lodowisko. Biorą udział w każdej formie aktywności rekreacyjnej i fizycznej.

UDZIAŁ W ZAWODACH I KONKURSACH

Młodzi druhowie biorą udział w przygotowaniach do zawodów pożarniczych, a także biorą w nich aktywny udział. Ponadto z bardzo dobrym skutkiem reprezentują naszą jednostkę w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH

Członkowie MDP chętnie reprezentują naszą jednostkę podczas imprez strażackich tj. jubileusze, nadania sztandaru, poświęcenia i przekazania samochodu pożarniczego czy zlotu MDP, uroczystości kościelnych czy innych wydarzeń. Zawsze starają się to robić bardzo aktywnie.

PRACE I INICJATYWY SPOŁECZNE

Chętnie biorą udział także w różnych inicjatywach tj. sprzątanie świata, prace porządkowe wokół remizy i świetlicy, sprzątanie cmentarza, ubieranie choinek w kościele czy pomoc w organizacji uroczystości. Chętnie także pomagają w realizacji projektów czy działań prewencyjnych tj. rozdawanie ulotek czy wieszanie plakatów.