COVID-19

W ramach programu COVID-19 udało nam się pozyskać sprzęt umożliwiający działania zmniejszające skutki oraz działania ratownicze w czasach epidemii. Są to: kombinezony, obuwie, maseczki i rękawiczki ochronne, kabina dekontaminacyjna wraz z zestawami podekontaminacyjnymi, opryskiwacz spalinowy, opryskiwacz plecakowy, środek do dezynfekcji.

Szkolenie z działań ratowniczych podczas pandemii

Przeprowadziliśmy dla naszych druhów szkolenie z prowadzenia działań w czasach epidemii COVID-19. Obejmowało ono swoim zakresem środki ochrony osobistej, zasady zakładania i zdejmowania środków ochrony osobistej, dezynfekcja rąk, dekontaminacja wstępna, wytyczne do działań ratowniczych, wytyczne do działań pomocniczych oraz wytyczne dla ratowników medycznych. Szkolenie zrealizowana w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 .