Ćwiczenia z działań poszukiwawczych

11 czerwca 2022 nasza jednostka wzięła udział w gminnych ćwiczeniach jednostek OSP z terenu Gminy Tyrawa Wołoska zorganizowanych przez KP PSP w Sanoku i ZOG ZOSP RP w Tyrawie Wołoskiej. Nasza jednostka wzięła udział w działaniach związanych z poszukiwaniem osób zaginionych w miejscowości Rozpucie. Zadanie polegało na lokalizacji osób za pomocą drona obserwacyjnego oraz działań poszukiwawczych prowadzonych na ziemi, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuacji osób poszkodowanych wraz z przekazaniem ich ZRM.

Serdecznie dziękujemy ZOG ZOSP RP w Tyrawie Wołoskiej za zaproszenie na ćwiczenia oraz wszystkim uczestnikom ćwiczeń za wspólne działania i wymianę doświadczeń.

Ćwiczenia z ratownictwa poszukiwawczego z psami ratowniczymi

W ostatnim czasie trzech naszych druhów miało okazję wziąć udział w treningu z działań poszukiwawczych z psami ratowniczymi. Chcielibyśmy serdecznie podziękować stowarzyszeniu STORAT za możliwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu, które jest dla nas cennym doświadczeniem. Jesteśmy pod wrażeniem nie tylko Państwa profesjonalności, ale i również wielkiej pasji z jakim Państwo realizują tą służbę.

Szkolenie i ćwiczenia z działań w sytuacji pożarów traw

Oto kilka zdjęć ze szkolenia z prowadzenia działań ratowniczych w sytuacji pożarów traw połączonego z ćwiczeniami zrealizowanego w ramach środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Bieszczadzkiej-Ośrodka Działaj Lokalnie w Ustrzykach Dolnych i programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. – Otwarte Konkursy Ofert oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego. Szkolenie obejmowało tematyką przyczyny pożarów, statystyki, skutki pożarów, sprzęt ratowniczy, działania ratownicze i taktykę działań. Ćwiczenia miały na celu nabycie umiejętności i poprawę skuteczności działań przy użyciu sprzętu ratowniczego.

Szkolenie z działań przeciwpowodziowych

Nasza jednostka przeprowadziła dla naszych druhów szkolenie zdalne dotyczące działań przeciwpowodziowych i działań w czasie powodzi. Szkolenie obejmowało takie zagadnienia jak: powodzie a podtopienia, stany alarmowe, zarządzanie kryzysowe, monitorowanie i alarmowanie, ewakuacja i działania ratownicze. Niektórzy strażacy w małych pięcioosobowych grupach zorganizowali dodatkowo ćwiczenia z układania wałów przeciwpowodziowych. Działania zrealizowano w ramach projektu pt. Razem zapobiegamy skutkom powodzi w Bieszczadach dofinansowanego w ramach programu „Podkarpackie FIO Lokalnie”, którego organizatorem jest Fundusz Generator Inspiracji.

Ćwiczenia z ratownictwa wodnego

Ćwiczenia na wodzie to kolejny etap projektu dofinansowanego w ramach porozumienia Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach projektu Bezpieczni na wsi i nie tylko realizowanego przez naszą jednostkę. Druhowie szkolili umiejętności ratownictwa wodnego, zapoznali się z nowo nabytym sprzęt oraz podstawowymi zasadami działań załogi łodzi.