Zebranie sprawozdawcze

Dziś w naszej jednostce odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022. Członkowie podsumowali rok 2022 oraz przyjęli plan działania na rok 2023. Podczas zebranie nadane zostały także odznaczenia dla zasłużonych członków OSP. Wkrótce przedstawimy Państwu informacje podsumowujące poprzedni rok…

Konkurs rysunkowy

Nasi najmłodsi druhowie przygotowali prace w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym, którego tematyką było zagadnienia ochrony środowiska i klimatu.

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze MDP

14 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze MDP. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności i plany na rok 2023 oraz wybrano nowy skład Rady MDP w składzie: Julia Duda – Dowódca MDP, Michał Krupa – Z-a Dowódcy MDP, Karolina Duda – Dowódca DDP, Antoni Urban – Z-a Dowódcy DDP. Serdecznie gratulujemy wybranym i życzymy powodzenia!

Szkolenie dla członków MDP

Dziś odbyło się Szkolenie dla członków MDP, którzy jeszcze tego szkolenia nie ukończyli. Z uwagi na okres chorób i ochronę zdrowia naszych członków przed świętami odbyło się w formie zdalnej. Wśród poruszane tematyki było: pożar, służby mundurowe, członkostwo w OSP, umundurowanie, różne rodzaje ratownictwa, samochody pożarnicze, sprzęt gaśniczy, ratowniczy i specjalistyczny itp. Kurs zakończył się egzamin sprawdzającym wiedzę naszych druhów.

Betonowanie stropu

Udało się! Strop zabetonowany. Kolejny etap za nami i możliwość dalszej realizacji. Stan surowy otwarty coraz bliżej, tym bardziej, że posiadamy na dalsze etapy pustaki, drewno na więźbę oraz papę na pokrycie.

Niestety mimo wielu prób nigdzie nie udało się zdobyć środków finansowych na beton, ale dzięki darowiznom i pożyczkom od członków OSP i mieszkańców Stańkowej środki te zgromadziliśmy. Chcieliśmy podziękować serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do ukończenia tego etapu, a w szczególności: członkom OSP realizującym prace budowlane, darczyńcom i pożyczkodawcom, Burmistrzowi Bartosz Romowicz i Gmina Ustrzyki Dolne, od której otrzymaliśmy drewno na deskowanie stropu i drewno na główną konstrukcję dachu, a także Paniom, które naszym wolontariuszom przygotowywały posiłki podczas prac.

Już na wiosnę możemy zacząć dalsze prace nad murowaniem ścian piętra, ale w tym czasie musimy także spłać zaciągniętą pożyczkę na blisko 20 tys. Dlatego też zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej jednostki, by móc odzyskać równowagę finansową i móc gromadzić środki na dalsze etapy. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na nasze konto: 38 1600 1462 1850 2274 2000 0001 z dopiskiem: Darowizna na cele statutowe lub na portalu zbiórek: https://zrzutka.pl/shrmcy. Przypominamy, że darowizna na naszą jednostkę może stanowić odliczenie od dochodu. Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!