Pomoc seniorom

Przez ostatnie dwa miesiące nasi druhowie udzielali pomocy w życiu codziennym seniorom, realizują działania jak robienie zakupów, wykupowanie leków z apteki czy pomoc w pracach codziennych. Zadania te zrealizowano w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja””

FIO 2021

Dron ratowniczy i kamera termowizyjna to kolejny sprzęt zakupiony w ramach dotacji Nowe FIO 2021 na realizację projektu pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa”. Sprzęt ten służy do przeprowadzania zarówno poszukiwań osoby zaginionej, jak i poszukiwań poszkodowanych podczas akcji ratowniczo-gaśniczej.

Motopompa pożarnicza

Nasza jednostka zakupiła motopompę pożarniczą Tohatsu, która umożliwi nam działania ratownicze podczas pożarów i powodzi. Zakup został zrealizowany przy wsparciu dotacji MSWiA i dofinansowania od WFOŚiGW w Rzeszowie. Realizacja zadania nie mogłaby być możliwa bez wsparcia wielu osób, którym serdecznie chcielibyśmy podziękować!

FIO 2021

Maszt oświetleniowy, najaśnica akumulatorowa i tuba oświetleniowa to kolejny sprzęt zakupiony w ramach projektu Nowe FIO 2021 pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa”. Ma on zapewnić nam umożliwić prowadzenie działań ratowniczych w nocy i w warunkach gorszej widoczności.

Książka o Bieszczadzkich OSP

Nasza jednostka otrzymała dofinansowanie w ramach projektu grantowego PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 'Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, którego Grantodawcą jest Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”. W ramach projektu zostanie stworzona publikacja książkowa opisująca historię jednostek OSP z powiatu bieszczadzkiego. W projekt włączone zostały aż 24 jednostki z naszego powiatu. Wkrótce efekty naszej pracy…

FIO PIL 2021

W ostatnim czasie nasi druhowie roznosili ulotki i rozwieszali plakaty promujące projekt pt. Dbajmy o seniorów w Bieszczadach.
Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja””