Spotkania informacyjne

W tym tygodniu dla społeczności lokalnej zorganizowaliśmy dwa webinaria dotyczące:- ekologii i ochrony środowiska (w ramach realizowanego grantu Fundusz Naturalnej Energii),- zapobiegania powodziom i ich skutkom (realizowane w ramach dofinansowania Podkarpackie FIO Lokalnie).

Spotkanie informacyjne

Wczoraj odbyły się dwa spotkania informacyjne. Pierwsze realizowane w ramach Funduszu Naturalnej Energii dotyczące ochrony środowiska Bieszczad, a drugie w ramach programu Działaj lokalnie dotyczące pożarów kominów i tlenku węgla. Dla uczestników rozlosowano nagrody takie jak czujki tlenku węgla i gadżety naszej jednostki.

Spotkania informacyjne

Serdecznie zapraszamy na dwa spotkania informacyjne, które odbędą się 15.08.2020 roku w Świetlicy w Stańkowej. Pierwsze dotyczy tematyki ekologii i ochrony środowiska w Bieszczadach, drugie ma na celu uświadomienie o niebezpieczeństwie związanym z tlenkiem węgla. Dla uczestników spotkań zostaną rozlosowane nagrody! Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Dziś odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Szkolenie obejmowało tematykę: materiałów niebezpiecznych i ich zagrożeń, ratownictwa chemiczno-ekologicznego w OSP., normatyw wyposażenia, środków ochrony i sprzętu, urządzeń i technik pomiarowych, a także działań ratowniczych i pierwszej pomocy w przypadku poparzeń i zatruć. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pt. ”Chrońmy nasze Bieszczady” dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.