Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze MDP 2021

W ostatnim czasie odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków MDP. Podczas zebrania podsumowano działalność MDP oraz przedstawiono plan pracy na rok następny. Na zebraniu zostały przeprowadzone również wybory. Nowym Dowódcą MDP został Miłosz Feculak, jego Zastępcą – Justyna Suchar, Dowódcą Sekcji MDP – Julia Duda, a Dowódcą Sekcji MDP Hubert Suchar.

Podsumowanie kadencji 2016-2021

Oto kilka slajdów ukazujących podsumowanie kadencji Zarządu OSP na lata 2016-2021. Slajdy przedstawiają jak zmieniała się liczba członków, liczba ratowników, umundurowanie i sprzęt, środki transportu, a także obrazują liczbę zrealizowanych projektów, akcji ratowniczo-gaśniczych, wyjazdów gospodarczych, szkoleń oraz miejsc na zawodach sportowo-pożarniczych podczas ostatnich 3 kadencji.

Zebranie sprawozdawcze

Na ostatnim weekendzie odbyło się u nas zebranie sprawozdawcze za rok 2020. W związku z epidemią koronawirusa w Polsce zostało przeprowadzone w sposób zdalny. Podsumowaliśmy bardzo udany rok obfity w szkolenia, inwestycje i zakupy oraz rozwój naszej organizacji. Oto kilka slajdów podsumowujących…

Zebranie sprawozdawcze OSP

Dnia 9 lutego 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP, podsumowujące rok 2019. Po uroczystym otwarciu zebrania i przywitaniu zaproszonych gości, dh Kamil Szylak przedstawił sprawozdanie z działalności OSP. Do jednostki w roku 2019 dołączyło 17 nowych członków, ubyło 6, jednostka wyszkoliła 15 nowych ratowników i 5 ratowników KPP, nabyła wiele nowego sprzętu m.in. sprzęt do ratownictwa wodnego, chemiczno-ekologicznego, usuwania zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych, pompę szlamową i nowe umundurowanie dla strażaków oraz wyjeżdżała do akcji 11 razy. Następnie sprawozdanie z działalności MDP przedstawiła nowa Dowódczyni MDP Marta Jasiewicz, a po niej dh Adrianna Sroka przedstawiła sprawozdanie finansowe. Kolejnym etapem było sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawione przez Mirosława Jurcabę oraz plan działalności OSP i MDP. Jednostka planuje w roku 2019 rozpoczęcie budowy nowej remizy oraz organizację uroczystości 65-lecie jednostki wraz nadaniem Sztandaru. Na końcu druhowie z naszej jednostki przyjęli jednomyślnie wniosek o absolutorium dla Zarządu OSP oraz proponowane zmiany w statucie OSP.