Członkowie zwyczajni

Krystian Barański
Rok przystąpienia do OSP2010
Funkcja w OSPRatownik, Dowódca, Ratownik KPP
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2010), Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (2019), Kurs KPP (2019), Szkolenie dowódców OSP (2017), Szkolenie naczelników OSP (2017), Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego (2016)
OdznaczeniaOdznaka Wzorowy Strażaka (2017), Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (2020)
Piotr Bodnar
Rok przystąpienia do OSP2015
Funkcja w OSPRatownik, Dowódca, Ratownik KPP
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2018), Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (2019), Kurs KPP (2018), Szkolenie dowódców OSP (2023)
Odznaczenia
Krzysztof Duda
Rok przystąpienia do OSP2012
Funkcja w OSPWiceprezes OSP, Ratownik, Dowódca, Ratownik KPP
Wcześniejsze funkcje w OSPPrezes OSP (2016-2021)
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2016), Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (2017), Kurs KPP (2019), Szkolenie dowódców OSP (2019)
OdznaczeniaOdznaka Wzorowy Strażaka (2017)
Małgorzata Duda
Rok przystąpienia do OSP2016
Funkcja w OSPRatownik, Ratownik KPP
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkolenia Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2018), Kurs KPP (2019)
Odznaczenia
Estera Dziedzic
Rok przystąpienia do OSP2015
Funkcja w OSPRatownik, Ratownik KPP
Wcześniejsze funkcje w OSPSekretarz OSP (2016-2021)
Ukończone szkolenia Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2018), Kurs KPP (2019)
Odznaczenia
Paweł Dziedzic
Rok przystąpienia do OSP2016
Funkcja w OSPCzłonek zwyczajny OSP
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkolenia
Odznaczenia
Maciej Feculak
Rok przystąpienia do OSP2016
Funkcja w OSPNaczelnik OSP, Ratownik, Ratownik KPP
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2018), Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (2019), Kurs KPP (2018), Szkolenie dla członków MDP (2017) , Szkolenie dla dowódców MDP (2017)
OdznaczeniaBrązowa Odznaka MDP (2017), Odznaka Wzorowy Strażak (2023)
Mikołaj Feculak
Rok przystąpienia do OSP2016
Funkcja w OSPRatownik, Ratownik KPP
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2016), Kurs KPP (2019)
OdznaczeniaOdznaka Wzorowy Strażaka (2020)
Miłosz Feculak
Rok przystąpienia do OSP2017
Funkcja w OSPSekretarz OSP, Ratownik
Wcześniejsze funkcje w OSPZ-a Dowódcy MDP (2019-2021)
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2023)
OdznaczeniaBrązowa Odznaka MDP (2017), Srebrna Odznaka MDP (2019), Złota Odznaka MDP (2021)
Dariusz Harabasz
Rok przystąpienia do OSP2016
Funkcja w OSPCzłonek zwyczajny OSP
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkolenia
Odznaczenia
Anna Jasiewicz

Rok przystąpienia do OSP2016
Funkcja w OSPRatownik
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2018)
Odznaczenia
Dariusz Jasiewicz

Rok przystąpienia do OSP1994
Funkcja w OSPRatownik, Dowódca, Kierowca
Wcześniejsze funkcje w OSPNaczelnik OSP (2010-2021)
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2009), Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (2019), Szkolenie dowódców OSP (2017), Szkolenie naczelników OSP (2017), Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego (2011)
Odznaczenia
Odznaka Wzorowy Strażaka (2005), Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (2011) , Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (2017), Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (2022)
Mirosław Jurcaba
Rok przystąpienia do OSP1999
Funkcja w OSPRatownik, Dowódca
Wcześniejsze funkcje w OSPWiceprezes OSP (2010-2016), Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP (2016-2021)
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2011), Szkolenie dowódców OSP (2017), Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego (2016), Kurs szeregowców OSP (2002)
OdznaczeniaOdznaka Wzorowy Strażaka (2004), Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (2017), Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (2022)
Marta Jasiewicz
Rok przystąpienia do OSP2017
Funkcja w OSPCzłonek zwyczajny
Wcześniejsze funkcje w OSPCzłonek MDP (2017-2022), Dowódca Sekcji MDP (2017-2019), Dowódca MDP (2019-2021)
Ukończone szkoleniaSzkolenie dla członków MDP (2017), Szkolenie dla dowódców MDP (2017)
OdznaczeniaBrązowa Odznaka MDP (2017), Srebrna Odznaka MDP (2019)
Paweł Jurcaba
Rok przystąpienia do OSP1996
Funkcja w OSPCzłonek zwyczajny OSP
Wcześniejsze funkcje w OSPSekretarz OSP (2004-2010), Prezes OSP (2010-2016)
Ukończone szkolenia Kurs szeregowców OSP (2002)
OdznaczeniaOdznaka Wzorowy Strażaka (2014), Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (2010), Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (2017)
Bernardeta Kardasz

Rok przystąpienia do OSP2017
Funkcja w OSPRatownik
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2018)
Odznaczenia
Janusz Kardasz
Rok przystąpienia do OSP2000
Funkcja w OSPRatownik, Kierowca, Ratownik KPP
Wcześniejsze funkcje w OSPWiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP (2004-2010), Zastępca Naczelnika OSP (2010-2016)
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2009), Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (2019), Kurs KPP (2019), Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego (2011)
OdznaczeniaOdznaka Wzorowy Strażaka (2011), Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (2017), Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (2022)
Mariusz Mokry
Rok przystąpienia do OSP1994
Funkcja w OSPCzłonek zwyczajny OSP
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkolenia
Odznaczenia
Rok przystąpienia do OSP2017
Funkcja w OSPCzłonek zwyczajny OSP
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkolenia
OdznaczeniaBrązowa Odznaka MDP (2019), Srebrna Odznaka MDP (2021)
Krzysztof Nester
Rok przystąpienia do OSP2016
Funkcja w OSPRatownik, Dowódca
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2018), Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (2019), Szkolenie dowódców OSP (2023)
OdznaczeniaBrązowa Odznaka MDP (2017)
Michał Nester
Rok przystąpienia do OSP2005
Funkcja w OSPRatownik, Dowódca, Kierowca
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2009), Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (2019), Szkolenie dowódców OSP (2017), Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego (2016)
OdznaczeniaOdznaka Wzorowy Strażaka (2017), Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (2020)
Piotr Nester

Rok przystąpienia do OSP2016
Funkcja w OSPRatownik
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2018), Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (2019)
Odznaczenia
Damian Ochenduszka
Rok przystąpienia do OSP2010
Funkcja w OSPRatownik
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2020)
Odznaczenia
Magdalena Prądzińska
Rok przystąpienia do OSP2017
Funkcja w OSPRatownik
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2018)
Odznaczenia
Wiktoria Prądzińska
Rok przystąpienia do OSP2017
Funkcja w OSPCzłonek zwyczajny OSP
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkolenia
Odznaczenia
Marek Rygiel
Rok przystąpienia do OSP2017
Funkcja w OSPCzłonek zwyczajny OSP
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkolenia
Odznaczenia
Grzegorz Solarz
Rok przystąpienia do OSP2006
Funkcja w OSPRatownik
Wcześniejsze funkcje w OSPSekretarz OSP (2010-2016), Sekretarz Komisji Rewizyjnej (2016-2021)
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2010), Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego (2016)
OdznaczeniaOdznaka Wzorowy Strażaka (2017)
Arkadiusz Sroka
Rok przystąpienia do OSP2010
Funkcja w OSPRatownik, Kierowca, Ratownik KPP
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2016), Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (2017), Kurs KPP (2019)
Odznaczenia
Jarosław Sroka
Rok przystąpienia do OSP2010
Funkcja w OSPWiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Ratownik, Ratownik KPP
Wcześniejsze funkcje w OSPWiceprezes OSP (20106-2021)
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2016), Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (2017), Kurs KPP (2019)
OdznaczeniaOdznaka Wzorowy Strażaka (2020)
Kamil Sroka
Rok przystąpienia do OSP2005
Funkcja w OSPRatownik
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkolenia Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2016), Kurs KPP (2019)
Odznaczenia
Katarzyna Sroka
Rok przystąpienia do OSP1996
Funkcja w OSPRatownik
Wcześniejsze funkcje w OSPSkarbnik OSP (1996-2016)
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2018)
OdznaczeniaOdznaka Wzorowy Strażaka (2000), Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (2004), Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (2010), Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (2017)
Marek Sroka
Rok przystąpienia do OSP1988
Funkcja w OSPGospodarz OSP, Ratownik, Dowódca, Kierowca
Wcześniejsze funkcje w OSPWiceprezes OSP (1989-2010), Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP (2010-2016)
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2011), Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (2017), Szkolenie dowódców OSP (2017)
Odznaczenia Odznaka Wzorowy Strażaka (2000), Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (2002), Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (2010), Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (2016)
Marcin Suchar
Rok przystąpienia do OSP2015
Funkcja w OSPCzłonek zwyczajny OSP
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkoleniaKurs KPP (2016)
Odznaczenia
Barbara Szmyd
Rok przystąpienia do OSP2015
Funkcja w OSPSekretarz Komisji Rewizyjnej OSP, Ratownik, Ratownik KPP
Wcześniejsze funkcje w OSPSkarbnik OSP (2016-2021)
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2018), Kurs KPP (2019)
Odznaczenia
Sabina Szmyd-Rygiel
Rok przystąpienia do OSP2016
Funkcja w OSPRatownik, Ratownik KPP
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2018), Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (2019), Kurs KPP (2019)
Odznaczenia
Marcin Szyjduk
Rok przystąpienia do OSP2021
Funkcja w OSPRatownik
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkolenia
Odznaczenia
Agnieszka Szylak
Rok przystąpienia do OSP2019
Funkcja w OSPRatownik, Ratownik KPP
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2016), Kurs KPP (2018)
Odznaczenia
Dawid Szylak
Rok przystąpienia do OSP2016
Funkcja w OSPCzłonek zwyczajny OSP
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkoleniaKurs KPP (2019)
Odznaczenia
Kamil Szylak
Rok przystąpienia do OSP2006
Funkcja w OSPSkarbnik OSP, Ratownik, Dowódca, Ratownik KPP
Wcześniejsze funkcje w OSPZ-a Naczelnika OSP (2016-2021)
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2011), Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (2017), Kurs KPP (2017), Szkolenie dowódców OSP (2015), Szkolenie naczelników OSP (2015), Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego (2011)
OdznaczeniaOdznaka Wzorowy Strażaka (2017), Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (2020)
Władysław Szylak
Rok przystąpienia do OSP2016
Funkcja w OSPCzłonek zwyczajny OSP
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkolenia
Odznaczenia
Natalia Ślazyk
Rok przystąpienia do OSP2017
Funkcja w OSPKronikarz OSP
Wcześniejsze funkcje w OSPDowódca MDP (2017-2019)
Ukończone szkoleniaSzkolenie dla członków MDP (2017) , Szkolenie dla dowódców MDP (2017)
OdznaczeniaBrązowa Odznaka MDP (2018)
Radosław Terebecki
Rok przystąpienia do OSP2003
Funkcja w OSPRatownik
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2011)
OdznaczeniaOdznaka Wzorowy Strażaka (2017)
Adrianna Urban
Rok przystąpienia do OSP2015
Funkcja w OSPPrezes OSP, Ratownik, Dowódca, Ratownik KPP
Wcześniejsze funkcje w OSPKronikarz OSP (2016-2021)
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2016), Kurs KPP (2018), Szkolenie dowódców OSP (2023)
OdznaczeniaOdznaka Wzorowy Strażaka (2020)
Paweł Urban
Rok przystąpienia do OSP2020
Funkcja w OSPRatownik
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2018)
Odznaczenia
Anna Wilczak-Wronowska
Rok przystąpienia do OSP2018
Funkcja w OSPCzłonek zwyczajny OSP
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkoleniaKurs KPP (2019)
Odznaczenia
Jolanta Wronowska
Rok przystąpienia do OSP2017
Funkcja w OSPCzłonek zwyczajny OSP
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkolenia
Odznaczenia
Daniel Wronowski
Rok przystąpienia do OSP2018
Funkcja w OSPRatownik, Ratownik KPP
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2020), Kurs KPP (2018),
Odznaczenia
Jacek Wronowski
Rok przystąpienia do OSP2016
Funkcja w OSPCzłonek zwyczajny OSP
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkolenia
Odznaczenia
Kamil Wronowski
Rok przystąpienia do OSP2005
Funkcja w OSPPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Ratownik, Dowódca
Wcześniejsze funkcje w OSPWiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej (2016-2021)
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2011), Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (2019), Szkolenie dowódców OSP (2017), Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego (2016)
OdznaczeniaOdznaka Wzorowy Strażaka (2017)
Karol Wronowski
Rok przystąpienia do OSP2016
Funkcja w OSPRatownik, Ratownik KPP
Wcześniejsze funkcje w OSP
Ukończone szkoleniaSzkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (2016), Kurs KPP (2019)
Odznaczenia