Władze MDP

OPIEKUN MDP

Kamil Szylak

INSTRUKTORZY MDP

Maciej Feculak
Krzysztof Nester

DOWÓDCA MDP

Marta Jasiewicz

ZASTĘPCA DOWÓDCY MDP

Miłosz Feculak

DOWÓDCY SEKCJI MDP

Kacper Drożdż
Justyna Suchar