Władze MDP

OPIEKUN MDP

Kamil Szylak

INSTRUKTORZY MDP

Maciej Feculak
Krzysztof Nester

DOWÓDCA MDP

Miłosz Feculak

ZASTĘPCA DOWÓDCY MDP

Justyna Suchar

DOWÓDCY SEKCJI MDP

Julia Duda

DOWÓDCY SEKCJI DDP

Hubert Suchar