WFOŚiGW

Drugi etap projektu Mały Strażak dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie oraz wsparty wkładem własnym od Gminy Ustrzyki Dolne polegał na zakupieniu sprzętu do stabilizacji samochodów tj. podpory stabilizacyjne w pokrowcu, zestawu klinów i podkładów LSS2 oraz schodka z klinem LSS.

PiRPA 2020

Oto kilka slajdów podsumowujących realizację zadania w ramach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie udało nam się zrealizować przygotowań do zawodów wojewódzkich, które zostały odwołane, ale za to udało nam się zrealizować inne działania mające na celu rozwój MDP oraz aktywizację jej członków.