FSUSR 2021

W ramach dotacji na realizację zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników nasza jednostka zakupiła rozpieracz kolumnowy Lukas R410, osłonę poszkodowanego i osłonę na kierownicę.