Promocja usług w ramach POWES

Ostatni etap projektu realizowanego w ramach Konkursu Grantowego POWES to promocja naszej oferty na odpłatną ścinkę drzew. W ramach tego działania zrealizowano spotkanie informacyjne, promocję podczas lokalnych wydarzeń, wysyłanie ulotek pocztą tradycyjną, wysyłanie oferty mailem, a także promocję na naszym portalu społecznościowym i stronie organizacji.

Szkolenie z usuwania zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych

Dziś ponad 20 naszych druhów brało udział w szkoleniu z usuwania zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych. W ramach szkolenia poruszono tematy teoretyczne:owady błonkoskrzydłe, zagrożenia dla człowieka, pierwsza pomoc, wymagania dla ratownictwa, taktyka działania i technika działań oraz przećwiczono pracę nowo zakupionym sprzętem. Wszyscy pozytywnie ukończyli szkolenie. Dziękujemy serdecznie komisji: dh Ryszardowi Feculak, dh Marianowi Nester oraz panu Dariuszowi Opach za przeprowadzenie egzaminu. Jest to kolejne działanie w ramach programu grantowego Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.