FIO

W ostatnim czasie nasi druhowie roznosili ulotki i wieszali plakaty z informacjami dotyczącymi zachowania podczas katastrof budowlanych i postępowanie w czasie zgubienia się. Inicjatywę zrealizowano w ramach projektu pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Recertyfikacja KPP

16 naszych druhów brało udział w recertyfikacjach kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dziękujemy firmie Cognito Rescue za profesjonalne odświeżenie naszej wiedzy oraz naukę nowych przydatnych umiejętności.

Szkolenie zrealizowano w ramach projektu pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-203

Prawo jazdy kategorii C

W ostatnim czasie 4 naszych druhów uczestniczy w kursie prawa jazdy kategorii C, by móc pełnić funkcję kierowy pojazdu pożarniczego. Działanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Szkolenia specjalistyczne

Nasza jednostka w ramach samodoskonalenia zorganizowała 4 szkolenia z umiejętności przydatnych podczas działań poszukiwawczych:

– szkolenie z nawigacji za pomocą GPS obejmujące tematyką: metody lokalizacji w terenie, system GPS, czytanie map, obsługa kompasu i busoli, lokalizacja bez użycia przyrządów oraz obsługę urządzenia GPS,

– szkolenie z obsługi kamery termowizyjnej, obejmujące tematyką: pojęcie termowizji, zasady jej działania, wykorzystanie termowizji, wykorzystanie ej w ratownictwie oraz obsługę kamery termowizyjnej,

– szkolenie z obsługi detektora prądu, obejmujące tematyką: pojecie prądu elektrycznego, jego parametry, porażenie prądem oraz pierwsza pomoc w sytuacji porażenia prądem,

– szkolenie ze wzmacniania konstrukcji na czas ewakuacji, obejmujące tematyką: konstrukcje budowlane i jej rodzaje, awarie i katastrofy budowlane, ich przyczyny i statystyki, rodzaje zagruzowań, zachowanie konstrukcji podczas pożaru, taktyka działań ratowniczych, sposoby stabilizacji i zabezpieczania konstrukcji, wzmacnianie konstrukcji, sprzęt do wzmacniania i stabilizacji konstrukcji.

Szkolenia zrealizowano w ramach projektu pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Nowe FIO 2021

W ramach projektu Nowe FIO 2021 pt. Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa zostanie zakupiona przyczepka transportowa dla naszego quada ratowniczego oraz przyczepka ratownicza do quada. Umożliwi to transport osób poszkodowanych z miejsc trudno dostępnych.