Szkolenie dla członków MDP

Dziś odbyło się Szkolenie dla członków MDP, którzy jeszcze tego szkolenia nie ukończyli. Z uwagi na okres chorób i ochronę zdrowia naszych członków przed świętami odbyło się w formie zdalnej. Wśród poruszane tematyki było: pożar, służby mundurowe, członkostwo w OSP, umundurowanie, różne rodzaje ratownictwa, samochody pożarnicze, sprzęt gaśniczy, ratowniczy i specjalistyczny itp. Kurs zakończył się egzamin sprawdzającym wiedzę naszych druhów.

Recertyfikacja KPP

16 naszych druhów brało udział w recertyfikacjach kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dziękujemy firmie Cognito Rescue za profesjonalne odświeżenie naszej wiedzy oraz naukę nowych przydatnych umiejętności.

Szkolenie zrealizowano w ramach projektu pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-203