Szkolenie dla członków MDP

Dziś odbyło się Szkolenie dla członków MDP, którzy jeszcze tego szkolenia nie ukończyli. Z uwagi na okres chorób i ochronę zdrowia naszych członków przed świętami odbyło się w formie zdalnej. Wśród poruszane tematyki było: pożar, służby mundurowe, członkostwo w OSP, umundurowanie, różne rodzaje ratownictwa, samochody pożarnicze, sprzęt gaśniczy, ratowniczy i specjalistyczny itp. Kurs zakończył się egzamin sprawdzającym wiedzę naszych druhów.