PROO 5 2023

Nasza jednostka w ramach zadania pt. Umożliwienie dalszego działania na rzecz społeczeństwa przez OSP Stańkowa zrealizowała naprawę układu paliwowego w samochodzie Renault Trafic, dzięki czemu może nadal realizować swoje zadania statutowe.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach zadania Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne.

WFOŚIGW w Rzeszów

Nasza jednostka zakupiła obuwie strażackie specjalne. Zadanie pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Stańkowa celem zwiększenie potencjału technicznego” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie WFOŚiGW w Rzeszowie

Nasza jednostka otrzymała wsparcie od Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn.

„Doposażenie ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Stańkowa celem zwiększenie potencjału technicznego”.

PROO 5

Nasza jednostka otrzymała dofinansowanie na zadanie pt. Umożliwienie dalszego działania na rzecz społeczeństwa przez OSP Stańkowa polegające na naprawie samochodu ze środków Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach zadania Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne.