WFOŚIGW w Rzeszów

Nasza jednostka zakupiła obuwie strażackie specjalne. Zadanie pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Stańkowa celem zwiększenie potencjału technicznego” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *