WFOŚIGW w Rzeszów

Nasza jednostka zakupiła obuwie strażackie specjalne. Zadanie pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Stańkowa celem zwiększenie potencjału technicznego” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie WFOŚiGW w Rzeszowie

Nasza jednostka otrzymała wsparcie od Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn.

„Doposażenie ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Stańkowa celem zwiększenie potencjału technicznego”.