Dofinansowanie WFOŚiGW w Rzeszowie

Nasza jednostka otrzymała wsparcie od Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn.

„Doposażenie ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Stańkowa celem zwiększenie potencjału technicznego”.