Zebranie sprawozdawcze

Dziś w naszej jednostce odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022. Członkowie podsumowali rok 2022 oraz przyjęli plan działania na rok 2023. Podczas zebranie nadane zostały także odznaczenia dla zasłużonych członków OSP. Wkrótce przedstawimy Państwu informacje podsumowujące poprzedni rok…

Zebranie sprawozdawcze

Na ostatnim weekendzie odbyło się u nas zebranie sprawozdawcze za rok 2020. W związku z epidemią koronawirusa w Polsce zostało przeprowadzone w sposób zdalny. Podsumowaliśmy bardzo udany rok obfity w szkolenia, inwestycje i zakupy oraz rozwój naszej organizacji. Oto kilka slajdów podsumowujących…

Zebranie sprawozdawcze OSP

Dnia 9 lutego 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP, podsumowujące rok 2019. Po uroczystym otwarciu zebrania i przywitaniu zaproszonych gości, dh Kamil Szylak przedstawił sprawozdanie z działalności OSP. Do jednostki w roku 2019 dołączyło 17 nowych członków, ubyło 6, jednostka wyszkoliła 15 nowych ratowników i 5 ratowników KPP, nabyła wiele nowego sprzętu m.in. sprzęt do ratownictwa wodnego, chemiczno-ekologicznego, usuwania zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych, pompę szlamową i nowe umundurowanie dla strażaków oraz wyjeżdżała do akcji 11 razy. Następnie sprawozdanie z działalności MDP przedstawiła nowa Dowódczyni MDP Marta Jasiewicz, a po niej dh Adrianna Sroka przedstawiła sprawozdanie finansowe. Kolejnym etapem było sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawione przez Mirosława Jurcabę oraz plan działalności OSP i MDP. Jednostka planuje w roku 2019 rozpoczęcie budowy nowej remizy oraz organizację uroczystości 65-lecie jednostki wraz nadaniem Sztandaru. Na końcu druhowie z naszej jednostki przyjęli jednomyślnie wniosek o absolutorium dla Zarządu OSP oraz proponowane zmiany w statucie OSP.

Zebranie sprawozdawcze MDP

Dziś odbyło się zebranie członków naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Młodzi strażacy podsumowali ubiegły rok oraz wybrali nową Radę MDP. Zebranie otworzył opiekun MDP Kamil Szylak, a całość poprowadziła Marta Jasiewicz. Sprawozdanie z działalności wygłosiła Julia Drożdż, a plan pracy przedstawił Kacper Drożdż, Młodzi druhowie wybrali Marta Jasiewicz na ich dowódcę, Miłosza Feculaka na jej zastępcę, a Justyna Suchar i Kacper Drożdż zostali dowódcami sekcji. Było to przygotowanie i przetarcie przed Zebraniem Sprawozdawczym OSP, którego termin jest dopiero planowany.