Betonowanie stropu

Udało się! Strop zabetonowany. Kolejny etap za nami i możliwość dalszej realizacji. Stan surowy otwarty coraz bliżej, tym bardziej, że posiadamy na dalsze etapy pustaki, drewno na więźbę oraz papę na pokrycie.

Niestety mimo wielu prób nigdzie nie udało się zdobyć środków finansowych na beton, ale dzięki darowiznom i pożyczkom od członków OSP i mieszkańców Stańkowej środki te zgromadziliśmy. Chcieliśmy podziękować serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do ukończenia tego etapu, a w szczególności: członkom OSP realizującym prace budowlane, darczyńcom i pożyczkodawcom, Burmistrzowi Bartosz Romowicz i Gmina Ustrzyki Dolne, od której otrzymaliśmy drewno na deskowanie stropu i drewno na główną konstrukcję dachu, a także Paniom, które naszym wolontariuszom przygotowywały posiłki podczas prac.

Już na wiosnę możemy zacząć dalsze prace nad murowaniem ścian piętra, ale w tym czasie musimy także spłać zaciągniętą pożyczkę na blisko 20 tys. Dlatego też zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej jednostki, by móc odzyskać równowagę finansową i móc gromadzić środki na dalsze etapy. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na nasze konto: 38 1600 1462 1850 2274 2000 0001 z dopiskiem: Darowizna na cele statutowe lub na portalu zbiórek: https://zrzutka.pl/shrmcy. Przypominamy, że darowizna na naszą jednostkę może stanowić odliczenie od dochodu. Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!

Szkolenie z zakresu ratownictwa poszukiwawczego

W ostatnim czasie przeprowadzono szkolenie z zakresu ratownictwa poszukiwawczego. Szkolenie przeprowadził funkcjonariusz KP PSP w Ustrzykach Dolnych posiadający uprawnienia instruktora doskonalenia zawodowego w zakresie będącego tematyką szkolenia. Szkolenie swoją tematyką obejmowało: zasady organizacji ratownictwa poszukiwawczego, sprzęt wykorzystywany do działań, taktykę prowadzenia działań, metody zabezpieczenia konstrukcji i instalacji, techniki dotarcia do osób poszkodowanych oraz zasady udzielania KPP w przestrzeni o ograniczonym dostępie. Szkolenie ukończyło 18 druhów. Dziękujemy KW PSP w Rzeszowie oraz KP PSP w Ustrzykach Dolnych za zorganizowanie szkolenia i możliwości podniesienia swojej wiedzy i umiejętności przez naszych druhów.

Szkolenie zostało zrealizowany w ramach projektu pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Piknik strażacki

25 września odbył się Piknik Strażacki. Podczas pikniku nasi druhowie przeprowadzili pokazy z pierwszej pomocy, a także przeprowadzili prelekcje i pokaz działań ratowniczych przy użyciu drona i quada. Podczas pikniku oprócz grilla i poczęstunku zorganizowano szereg zabaw i konkursów o tematyce bezpieczeństwa i ochrony ludności. Były to między innymi tor przeszkód, familiada, jeden z dziesięciu, konkurs rysunkowy czy kalambury. Uczestnicy pikniku mieli także okazję spróbować operować dronem czy przejechać się na quadzie.

Piknik został zrealizowany w ramach projektu pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.