FSUSR 2021

W ramach dotacji na realizację zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników nasza jednostka zakupiła rozpieracz kolumnowy Lukas R410, osłonę poszkodowanego i osłonę na kierownicę.

FSUSR

Nowe szafy na mundury i sprzęt, a także odciąg spalin to asortyment zakupiony w ramach dofinansowania Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Pozwoli to nam na lepsze przechowywanie sprzętu i mundurów oraz szybsze przygotowanie do wyjazdu.

FSUSR

Nasza jednostka otrzymała dofinansowanie od Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności dotyczącego remontu, modernizacji i rewitalizacji budynków strażnicy OSP. Więcej szczegółów z realizacji zadania wkrótce…

Ćwiczenia z ratownictwa wodnego

Ćwiczenia na wodzie to kolejny etap projektu dofinansowanego w ramach porozumienia Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach projektu Bezpieczni na wsi i nie tylko realizowanego przez naszą jednostkę. Druhowie szkolili umiejętności ratownictwa wodnego, zapoznali się z nowo nabytym sprzęt oraz podstawowymi zasadami działań załogi łodzi.