FSUSR

Nowe szafy na mundury i sprzęt, a także odciąg spalin to asortyment zakupiony w ramach dofinansowania Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Pozwoli to nam na lepsze przechowywanie sprzętu i mundurów oraz szybsze przygotowanie do wyjazdu.

FSUSR

Nasza jednostka otrzymała dofinansowanie od Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności dotyczącego remontu, modernizacji i rewitalizacji budynków strażnicy OSP. Więcej szczegółów z realizacji zadania wkrótce…

Ćwiczenia z ratownictwa wodnego

Ćwiczenia na wodzie to kolejny etap projektu dofinansowanego w ramach porozumienia Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach projektu Bezpieczni na wsi i nie tylko realizowanego przez naszą jednostkę. Druhowie szkolili umiejętności ratownictwa wodnego, zapoznali się z nowo nabytym sprzęt oraz podstawowymi zasadami działań załogi łodzi.

FSUSR 2018

Sprzęt do ratownictwa wodnego, w tym zestaw do ratownictwa na lodzie, kamizelki asekuracyjne, kaski ochronne, zestaw ABC do nurkowania, nóż ratowniczy, linie asekuracyjne na rolce, rzutki ratownicze, koło ratunkowe, megafon oraz GPS to asortyment pozyskany w ramach porozumienia Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach projektu Bezpieczni na wsi i nie tylko realizowanego przez naszą jednostkę.