Konkurs rysunkowy

Nasi najmłodsi druhowie przygotowali prace w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym, którego tematyką było zagadnienia ochrony środowiska i klimatu.

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze MDP

14 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze MDP. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności i plany na rok 2023 oraz wybrano nowy skład Rady MDP w składzie: Julia Duda – Dowódca MDP, Michał Krupa – Z-a Dowódcy MDP, Karolina Duda – Dowódca DDP, Antoni Urban – Z-a Dowódcy DDP. Serdecznie gratulujemy wybranym i życzymy powodzenia!

Szkolenie dla członków MDP

Dziś odbyło się Szkolenie dla członków MDP, którzy jeszcze tego szkolenia nie ukończyli. Z uwagi na okres chorób i ochronę zdrowia naszych członków przed świętami odbyło się w formie zdalnej. Wśród poruszane tematyki było: pożar, służby mundurowe, członkostwo w OSP, umundurowanie, różne rodzaje ratownictwa, samochody pożarnicze, sprzęt gaśniczy, ratowniczy i specjalistyczny itp. Kurs zakończył się egzamin sprawdzającym wiedzę naszych druhów.