Konkurs rysunkowy

Nasi najmłodsi druhowie przygotowali prace w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym, którego tematyką było zagadnienia ochrony środowiska i klimatu.

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.