Ćwiczenia z działań poszukiwawczych

11 czerwca 2022 nasza jednostka wzięła udział w gminnych ćwiczeniach jednostek OSP z terenu Gminy Tyrawa Wołoska zorganizowanych przez KP PSP w Sanoku i ZOG ZOSP RP w Tyrawie Wołoskiej. Nasza jednostka wzięła udział w działaniach związanych z poszukiwaniem osób zaginionych w miejscowości Rozpucie. Zadanie polegało na lokalizacji osób za pomocą drona obserwacyjnego oraz działań poszukiwawczych prowadzonych na ziemi, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuacji osób poszkodowanych wraz z przekazaniem ich ZRM.

Serdecznie dziękujemy ZOG ZOSP RP w Tyrawie Wołoskiej za zaproszenie na ćwiczenia oraz wszystkim uczestnikom ćwiczeń za wspólne działania i wymianę doświadczeń.

FIO 2021

Jak pokazują wydarzenia z ostatnich lat nie trudno zgubić się w Bieszczadach. Dlatego też pokazujemy proste sposoby na lokalizację i znalezienie drogi do domu. Działanie zrealizowano w ramach projektu pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Spotkanie informacyjne

W ostatnim czasie odbyły się dwa spotkania informacyjne dotyczące zaginięć osób i katastrof budowlanych. Na spotkaniach poruszono następujące zagadnienia: statystyka zaginięć w naszym rejonie, przyczyny zaginięć, sposobów na lokalizację w terenie, w tym w górach, lasach, zasad zachowania się podczas różnych zagrożeń, zasad ewakuacji oraz sposobów alarmowania o zagrożeniach. Działanie zrealizowano w ramach projektu pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

FIO 2021

Drabina z podporami stalowymi oraz trójnóg ratowniczy z wciągarka to sprzęt, który umożliwia dotarcie ewakuację osób poszkodowanych, Asortyment został zakupiony w ramach projektu Nowe FIO 2021 pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa”. Ma on zapewnić nam umożliwić prowadzenie działań ratowniczych w nocy i w warunkach gorszej widoczności.

FIO 2021

Zestaw elektronarzędzi, młot do kłucia oraz wiertnica głowicowa to sprzęt, który umożliwia dotarcie do osób poszkodowanych, Asortyment został zakupiony w ramach projektu Nowe FIO 2021 pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa”. Ma on zapewnić nam umożliwić prowadzenie działań ratowniczych w nocy i w warunkach gorszej widoczności.

FIO 2021

Dron ratowniczy i kamera termowizyjna to kolejny sprzęt zakupiony w ramach dotacji Nowe FIO 2021 na realizację projektu pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa”. Sprzęt ten służy do przeprowadzania zarówno poszukiwań osoby zaginionej, jak i poszukiwań poszkodowanych podczas akcji ratowniczo-gaśniczej.

FIO 2021

Maszt oświetleniowy, najaśnica akumulatorowa i tuba oświetleniowa to kolejny sprzęt zakupiony w ramach projektu Nowe FIO 2021 pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa”. Ma on zapewnić nam umożliwić prowadzenie działań ratowniczych w nocy i w warunkach gorszej widoczności.