FIO 2021

Dron ratowniczy i kamera termowizyjna to kolejny sprzęt zakupiony w ramach dotacji Nowe FIO 2021 na realizację projektu pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa”. Sprzęt ten służy do przeprowadzania zarówno poszukiwań osoby zaginionej, jak i poszukiwań poszkodowanych podczas akcji ratowniczo-gaśniczej.