FIO PIL 2018

Podsumowanie projektu realizowanego w ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2018-2019 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu został zakupiony sprzęt do szkoleń z pierwszej pomocy oraz zorganizowano dwa kursy z pierwszej pomocy: w Stańkowej i Szkole Podstawowej w Ropience.

Szkolenie z pierwszej pomocy

Dziś mieliśmy okazję szkolić młodzież że Szkoły Podstawowej w Ropience. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w szkoleniu. Dziękujemy pani Dyrektor i gronie pedagogicznemu za możliwość i pomoc w organizacji. Liczymy na dalszy rozwój współpracy! Inicjatywy jest dofinansowana w ramach projektu FIO.

FIO PIL 2018

W dzisiejszych czasach do defibrylatora mamy dostęp już prawie w każdym miejscu publicznym. Oto zakupiony w ramach projektu FIO defibrylator szkoleniowy. Teraz postaramy się, aby dzięki naszym szkoleniom posługiwać się tym urządzeniem nauczyła się jak największa liczba osób.

Szkolenie z pierwszej pomocy

Dziś odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy zorganizowane w ramach FIO Podkarpackie. Dziękujemy ratownikom medycznym za przeprowadzenie kursu!!! Mamy nadzieję, że to nie ostatnie takie szkolenie. Nabyte umiejętności i wiedza na pewno pozwolą na skuteczniejsze i odważniejsze działania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.