Pomoc seniorom

Przez ostatnie dwa miesiące nasi druhowie udzielali pomocy w życiu codziennym seniorom, realizują działania jak robienie zakupów, wykupowanie leków z apteki czy pomoc w pracach codziennych. Zadania te zrealizowano w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja””

FIO PIL 2021

W ostatnim czasie nasi druhowie roznosili ulotki i rozwieszali plakaty promujące projekt pt. Dbajmy o seniorów w Bieszczadach.
Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja””

FIO PIL 2018

Podsumowanie projektu realizowanego w ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2018-2019 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu został zakupiony sprzęt do szkoleń z pierwszej pomocy oraz zorganizowano dwa kursy z pierwszej pomocy: w Stańkowej i Szkole Podstawowej w Ropience.

Szkolenie z pierwszej pomocy

Dziś mieliśmy okazję szkolić młodzież że Szkoły Podstawowej w Ropience. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w szkoleniu. Dziękujemy pani Dyrektor i gronie pedagogicznemu za możliwość i pomoc w organizacji. Liczymy na dalszy rozwój współpracy! Inicjatywy jest dofinansowana w ramach projektu FIO.

FIO PIL 2018

W dzisiejszych czasach do defibrylatora mamy dostęp już prawie w każdym miejscu publicznym. Oto zakupiony w ramach projektu FIO defibrylator szkoleniowy. Teraz postaramy się, aby dzięki naszym szkoleniom posługiwać się tym urządzeniem nauczyła się jak największa liczba osób.