Szkolenie z pierwszej pomocy

W ostatnim czasie zorganizowaliśmy dla członków MDP szkolenie z pierwszej pomocy. Młodzi druhowie zapoznali się z zasadami postępowania w przypadku zagrożenia życia, postępowaniem z osobą przytomną i nieprzytomną oraz instrukcją jak prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową i używać defibrylatora AED.

Szkolenie z pierwszej pomocy

Dziś mieliśmy okazję szkolić młodzież że Szkoły Podstawowej w Ropience. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w szkoleniu. Dziękujemy pani Dyrektor i gronie pedagogicznemu za możliwość i pomoc w organizacji. Liczymy na dalszy rozwój współpracy! Inicjatywy jest dofinansowana w ramach projektu FIO.

Szkolenie z pierwszej pomocy

Dziś odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy zorganizowane w ramach FIO Podkarpackie. Dziękujemy ratownikom medycznym za przeprowadzenie kursu!!! Mamy nadzieję, że to nie ostatnie takie szkolenie. Nabyte umiejętności i wiedza na pewno pozwolą na skuteczniejsze i odważniejsze działania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.