Szkolenie z pierwszej pomocy

W ostatnim czasie zorganizowaliśmy dla członków MDP szkolenie z pierwszej pomocy. Młodzi druhowie zapoznali się z zasadami postępowania w przypadku zagrożenia życia, postępowaniem z osobą przytomną i nieprzytomną oraz instrukcją jak prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową i używać defibrylatora AED.

Bicie rekordu

W dniu dzisiejszym druhowie z naszej jednostki wzięli udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo oddechowej wykonywanej przez jak największą liczbę osób. Dziękujemy Szkoła Podstawowa im.Ignacego Łukasiewicza w Ropience za zaproszenie i polecamy się na przyszłość