Zebranie sprawozdawcze

Dziś w naszej jednostce odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022. Członkowie podsumowali rok 2022 oraz przyjęli plan działania na rok 2023. Podczas zebranie nadane zostały także odznaczenia dla zasłużonych członków OSP. Wkrótce przedstawimy Państwu informacje podsumowujące poprzedni rok…

Betonowanie stropu

Udało się! Strop zabetonowany. Kolejny etap za nami i możliwość dalszej realizacji. Stan surowy otwarty coraz bliżej, tym bardziej, że posiadamy na dalsze etapy pustaki, drewno na więźbę oraz papę na pokrycie.

Niestety mimo wielu prób nigdzie nie udało się zdobyć środków finansowych na beton, ale dzięki darowiznom i pożyczkom od członków OSP i mieszkańców Stańkowej środki te zgromadziliśmy. Chcieliśmy podziękować serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do ukończenia tego etapu, a w szczególności: członkom OSP realizującym prace budowlane, darczyńcom i pożyczkodawcom, Burmistrzowi Bartosz Romowicz i Gmina Ustrzyki Dolne, od której otrzymaliśmy drewno na deskowanie stropu i drewno na główną konstrukcję dachu, a także Paniom, które naszym wolontariuszom przygotowywały posiłki podczas prac.

Już na wiosnę możemy zacząć dalsze prace nad murowaniem ścian piętra, ale w tym czasie musimy także spłać zaciągniętą pożyczkę na blisko 20 tys. Dlatego też zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej jednostki, by móc odzyskać równowagę finansową i móc gromadzić środki na dalsze etapy. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na nasze konto: 38 1600 1462 1850 2274 2000 0001 z dopiskiem: Darowizna na cele statutowe lub na portalu zbiórek: https://zrzutka.pl/shrmcy. Przypominamy, że darowizna na naszą jednostkę może stanowić odliczenie od dochodu. Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!

Wizyta studyjna

W dzietniejszym dniu uczestników wizyty studyjnej organizowanej w ramach projektu „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”. Naszym zadaniem było przedstawienie naszej organizacji i realizowanych przez nas zadań i projektów w ramach bloku prezentacyjno-promocyjnego. Swoją działalność zaprezentowało również Koło Gospodyń Wiejskich w Stańkowej oraz Centrum Koordynacji i Wspierania Aktywności Społeczno-Gospodarczej przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”.

Świadczenie ratownicze

W ostatnim czasie nasz wieloletni druh Marian Nester otrzymał świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP. Były Naczelnik OSP jest związany z naszą jednostką od roku 1976. Uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych zawodów sportowo-pożarniczych i prac społecznych. Do dziś uczestniczy w życiu OSP poprzez udział w uroczystościach, wspierając nas także poradami i swoim doświadczeniem, ale i także działaniami, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Serdecznie gratulujemy nagrody, która się w 100% należy!