Wizyta studyjna

W dzietniejszym dniu uczestników wizyty studyjnej organizowanej w ramach projektu „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”. Naszym zadaniem było przedstawienie naszej organizacji i realizowanych przez nas zadań i projektów w ramach bloku prezentacyjno-promocyjnego. Swoją działalność zaprezentowało również Koło Gospodyń Wiejskich w Stańkowej oraz Centrum Koordynacji i Wspierania Aktywności Społeczno-Gospodarczej przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”.

Świadczenie ratownicze

W ostatnim czasie nasz wieloletni druh Marian Nester otrzymał świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP. Były Naczelnik OSP jest związany z naszą jednostką od roku 1976. Uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych zawodów sportowo-pożarniczych i prac społecznych. Do dziś uczestniczy w życiu OSP poprzez udział w uroczystościach, wspierając nas także poradami i swoim doświadczeniem, ale i także działaniami, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Serdecznie gratulujemy nagrody, która się w 100% należy!