Darowizna na rzecz pogorzelców

W dniu wczorajszym członkowie naszej OSP przekazali na ręce druhów z OSP Niebieszczany, rzeczy dla rodziny z Zagórza, która straciła dorobek życia podczas niedawnego pożaru. Członkowie OSP przekazali między innymi: kołdry, poduszki, pościele, koce, ręczniki, środki czystości i kosmetyki (artykuły higieniczne). Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w tą pomoc.

Koszenie w ramach Funduszu Sołeckiego

W tym tygodniu nasi druhowie wykosili cmentarz w naszej miejscowości. Było to ostatnie działanie zrealizowane w ramach zadania Utrzymanie porządku (koszenie) Funduszu Sołeckiego naszej miejscowości. Zadanie obejmowało zgodnie z podpisanym z Sołtysem wsi Stańkowa porozumieniem oraz ustalonym i załączonym harmonogramem 4 koszenia cmentarza, przystanków i terenu wokół świetlicy. W roku 2020 Nasza jednostka wykonała: 4 koszenia cmentarzy (terminy: 30 maj, 4 lipiec, 2 sierpień, 27 październik), 4 koszenie terenu wokół świetlicy (terminy: 16 maj, 19 czerwiec, 18 lipiec, 14 sierpień), 6 koszeń przystanków (terminy: 18 maj, 19 czerwiec, 10 lipiec, 1 sierpień, 20 wrzesień, 14 październik), 4 koszenia stadionu (terminy: 16 maj, 13 czerwiec, 11 lipiec, 8 sierpień).

Koszenie w ramach Funduszu Sołeckiego

Nasza jednostka w ramach Funduszu Sołeckiego wykonuje koszenie w miejscach publicznych w naszej miejscowości. Wykonujemy koszenia na przystankach, przy świetlicy, na cmentarzach oraz na stadionie zgodnie z zakresem i harmonogramem ustalonym z Sołtysem.

Sprzątanie świata

Tuż przed obchodami 65-lecia OSP, nasi druhowie zaangażowali się w prace w całej miejscowości m.in. w akcje sprzątania wsi, przygotowanie stadionu, terenu wokół świetlicy, remizy jak i przy kościele. Na zdjęciach członkowie MDP podczas akcji sprzątania wraz z opiekunami z kobiecej drużyny.