Koszenie w ramach Funduszu Sołeckiego

Nasza jednostka w ramach Funduszu Sołeckiego wykonuje koszenie w miejscach publicznych w naszej miejscowości. Wykonujemy koszenia na przystankach, przy świetlicy, na cmentarzach oraz na stadionie zgodnie z zakresem i harmonogramem ustalonym z Sołtysem.