Szkolenie dla członków MDP

Dziś odbyło się Szkolenie dla członków MDP, którzy jeszcze tego szkolenia nie ukończyli. Z uwagi na okres chorób i ochronę zdrowia naszych członków przed świętami odbyło się w formie zdalnej. Wśród poruszane tematyki było: pożar, służby mundurowe, członkostwo w OSP, umundurowanie, różne rodzaje ratownictwa, samochody pożarnicze, sprzęt gaśniczy, ratowniczy i specjalistyczny itp. Kurs zakończył się egzamin sprawdzającym wiedzę naszych druhów.

Szkolenie z zakresu ratownictwa poszukiwawczego

W ostatnim czasie przeprowadzono szkolenie z zakresu ratownictwa poszukiwawczego. Szkolenie przeprowadził funkcjonariusz KP PSP w Ustrzykach Dolnych posiadający uprawnienia instruktora doskonalenia zawodowego w zakresie będącego tematyką szkolenia. Szkolenie swoją tematyką obejmowało: zasady organizacji ratownictwa poszukiwawczego, sprzęt wykorzystywany do działań, taktykę prowadzenia działań, metody zabezpieczenia konstrukcji i instalacji, techniki dotarcia do osób poszkodowanych oraz zasady udzielania KPP w przestrzeni o ograniczonym dostępie. Szkolenie ukończyło 18 druhów. Dziękujemy KW PSP w Rzeszowie oraz KP PSP w Ustrzykach Dolnych za zorganizowanie szkolenia i możliwości podniesienia swojej wiedzy i umiejętności przez naszych druhów.

Szkolenie zostało zrealizowany w ramach projektu pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.