Prawo jazdy kategorii C

W ostatnim czasie 4 naszych druhów uczestniczy w kursie prawa jazdy kategorii C, by móc pełnić funkcję kierowy pojazdu pożarniczego. Działanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Szkolenia specjalistyczne

Nasza jednostka w ramach samodoskonalenia zorganizowała 4 szkolenia z umiejętności przydatnych podczas działań poszukiwawczych:

– szkolenie z nawigacji za pomocą GPS obejmujące tematyką: metody lokalizacji w terenie, system GPS, czytanie map, obsługa kompasu i busoli, lokalizacja bez użycia przyrządów oraz obsługę urządzenia GPS,

– szkolenie z obsługi kamery termowizyjnej, obejmujące tematyką: pojęcie termowizji, zasady jej działania, wykorzystanie termowizji, wykorzystanie ej w ratownictwie oraz obsługę kamery termowizyjnej,

– szkolenie z obsługi detektora prądu, obejmujące tematyką: pojecie prądu elektrycznego, jego parametry, porażenie prądem oraz pierwsza pomoc w sytuacji porażenia prądem,

– szkolenie ze wzmacniania konstrukcji na czas ewakuacji, obejmujące tematyką: konstrukcje budowlane i jej rodzaje, awarie i katastrofy budowlane, ich przyczyny i statystyki, rodzaje zagruzowań, zachowanie konstrukcji podczas pożaru, taktyka działań ratowniczych, sposoby stabilizacji i zabezpieczania konstrukcji, wzmacnianie konstrukcji, sprzęt do wzmacniania i stabilizacji konstrukcji.

Szkolenia zrealizowano w ramach projektu pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Szkolenie z pierwszej pomocy

W ostatnim czasie zorganizowaliśmy dla członków MDP szkolenie z pierwszej pomocy. Młodzi druhowie zapoznali się z zasadami postępowania w przypadku zagrożenia życia, postępowaniem z osobą przytomną i nieprzytomną oraz instrukcją jak prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową i używać defibrylatora AED.

Szkolenie UAVO

W ostatnich kilku dniach 16 naszych członków bierze udział w zajęciach teoretycznych szkolenia UAVO, dzięki którym uzyskamy uprawnienia na plota i operatora drona. Szkolenie obejmowało swoimi zagadnieniami: prawo lotnicze, członek jako operator BSP, procedury operacyjne, bezpieczeństwo wykonywania lotów, obsługa, budowa i działanie BSP.Działanie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

Szkolenie i ćwiczenia z działań w sytuacji pożarów traw

Oto kilka zdjęć ze szkolenia z prowadzenia działań ratowniczych w sytuacji pożarów traw połączonego z ćwiczeniami zrealizowanego w ramach środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Bieszczadzkiej-Ośrodka Działaj Lokalnie w Ustrzykach Dolnych i programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. – Otwarte Konkursy Ofert oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego. Szkolenie obejmowało tematyką przyczyny pożarów, statystyki, skutki pożarów, sprzęt ratowniczy, działania ratownicze i taktykę działań. Ćwiczenia miały na celu nabycie umiejętności i poprawę skuteczności działań przy użyciu sprzętu ratowniczego.