Szkolenia specjalistyczne

Nasza jednostka w ramach samodoskonalenia zorganizowała 4 szkolenia z umiejętności przydatnych podczas działań poszukiwawczych:

– szkolenie z nawigacji za pomocą GPS obejmujące tematyką: metody lokalizacji w terenie, system GPS, czytanie map, obsługa kompasu i busoli, lokalizacja bez użycia przyrządów oraz obsługę urządzenia GPS,

– szkolenie z obsługi kamery termowizyjnej, obejmujące tematyką: pojęcie termowizji, zasady jej działania, wykorzystanie termowizji, wykorzystanie ej w ratownictwie oraz obsługę kamery termowizyjnej,

– szkolenie z obsługi detektora prądu, obejmujące tematyką: pojecie prądu elektrycznego, jego parametry, porażenie prądem oraz pierwsza pomoc w sytuacji porażenia prądem,

– szkolenie ze wzmacniania konstrukcji na czas ewakuacji, obejmujące tematyką: konstrukcje budowlane i jej rodzaje, awarie i katastrofy budowlane, ich przyczyny i statystyki, rodzaje zagruzowań, zachowanie konstrukcji podczas pożaru, taktyka działań ratowniczych, sposoby stabilizacji i zabezpieczania konstrukcji, wzmacnianie konstrukcji, sprzęt do wzmacniania i stabilizacji konstrukcji.

Szkolenia zrealizowano w ramach projektu pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *