Władze OSP

ZARZĄD OSP

Prezes OSP

Adrianna Urban

Wiceprezes OSP

Krzysztof Duda

Naczelnik OSP

Maciej Feculak

Z-a Naczelnika OSP

Krzysztof Nester

Sekretarz OSP

Miłosz Feculak

Skarbnik OSP

Kamil Szylak

Gospodarz OSP

Marek Sroka

Kronikarz OSP

Natalia Ślazyk

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Kamil Wronowski

Wiceprzewodniczący

Jarosław Sroka

Sekretarz

Barbara Szmyd