Działalność OSP

DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZA

Głównym celem działań naszej jednostki jest ratownictwo i ochrona ludności. W tym celu podejmujemy działania w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń, klęsk żywiołowych czy innych sytuacji losowych. Działania te mają na celu ochronę ludzkiego zdrowia i życia, życie zwierząt, mienia i dobytku ludzkiego, a także zasoby środowiska naturalnego.

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA

Nasza jednostka prowadzi także działania prewencyjne. Mają one na celu uświadomienie społeczeństwa o zagrożeniach i ich skutkach, naukę sposobów zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożeń i ograniczenia ich skutków oraz naukę podstawowych zasad bezpieczeństwa. W tym celu organizujemy spotkania informacyjne dla lokalnej społeczności, pogadanki z mieszkańcami, plakatowanie, roznoszenie ulotek, publikację materiałów informacyjnych na stronie domowej i portalu społecznościowym.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA

Nasza jednostka prowadzi także szeroko rozumianą działalność edukacyjną. W ramach tej działalności organizujemy szkolenia dla mieszkańców tj. szkolenia z pierwszej pomocy, szkolenie z działań w sytuacji zagrożeń np. powodzi czy ulatnianie tlenku węgla, szkolenia dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a także szkolenia dla naszych członków w ramach samodoskonalenia. Mają one na celu poprawę wiedzy i umiejętności społeczeństwa związanych z bezpieczeństwem, przygotowanie członków MDP do służby w OSP oraz zwiększenie wiedzy i skuteczności działania ratowników. Ten ostatni cel osiągamy także przez liczny udział w szkoleniach pożarniczych i kursach dających przydatne umiejętności i uprawnienia w działaniach ratowniczych.

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO-REKREACYJNA

W celu utrzymania aktywności i sprawności fizycznej organizujemy szereg zajęć i wydarzeń sportowych. W ramach tej działalności organizujemy treningi przygotowujące do zawodów, aktywnie bierzemy udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Organizujemy tez wydarzenia sportowe tj piknik strażacki z konkursami i zawodami dla członków MDP. Ponadto organizujemy wycieczki i inne aktywności.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-ROZRYWKOWA

Aktywnie uczestniczymy też w wydarzeniach kulturalnych. Reprezentujemy naszą jednostkę podczas uroczystości strażackich tj. Dzień Strażaka, Jubileusze jednostek OSP, Uroczystości Nadania Sztandaru czy Poświęcenia i Przekazania Samochodów Pożarniczych. Chętnie bierzemy udział w uroczystościach religijnych tj. Boże Ciało, Rezurekcja czy pogrzeby. Swój udział mamy także w uroczystościach państwowych tj. 3 Maja czy 11 Listopada. Ponadto bierzemy udział w organizacji uroczystości lokalnych tj. Święto Pieroga w Stańkowej, Dożynki Gminne czy inne imprezy środowiskowe. Bierzemy udział także w innych wydarzeniach, konferencjach czy forach.

PRACE I INICJATYWY SPOŁECZNE

Nasza jednostka realizuje tez działania na rzecz poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Organizujemy akcję sprzątania świata, porządkowania terenu wokół remizy i świetlicy, prace porządkowe na cmentarzach. Bierzemy udział także w wielu inicjatywach tj. zbiórki publiczne dla osób poszkodowanych, organizacja paczki w ramach Szlachetnej Paczki czy akcję zbiórki krwi.