Działalność JOT

RATOWNICTWO W SYTUACJI POŻARÓW

Nasza jednostka posiada odpowiedni sprzęt i wyszkolenie do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej w sytuacji pożarów. Nasze wyposażenie umożliwia też walkę z pożarami traw, pożarami lasów czy pożarami kominów.

RATOWNICTWO TECHNICZNE

Posiadamy także narzędzia hydrauliczne i odpowiednie szkolenie umożliwiając prowadzenie działań ratownictwa technicznego. Narzędzia te przydatne są przy wypadkach komunikacyjnych, wypadkach z udziałem maszyn rolniczych, zatrzaśniętych drzwi czy poszukiwań poszkodowanych w katastrofach budowlanych.

RATOWNICTWO WODNE

Mamy także możliwość prowadzić działania w sytuacji powodzi tj. ewakuacja osób poszkodowanych, ewakuacja mienia, zabezpieczenie mienia, budowa wałów przeciwpowodziowych i usuwanie skutków wystąpienia powodzi. Ponadto wyszkolenie i sprzęt umożliwia działania ratownicze na wodzie i działania ratownicze na lodzie.

RATOWNICTWO CHEMICZNO-EKOLOGICZNE

Posiadamy możliwości działań w sytuacji wystąpienia plam ropopochodnych na drodze czy wycieków substancji do środowiska. Prowadzimy też działania w sytuacji zagrożenia biologicznego ze strony roślin czy dezynfekcję miejsc publicznych w celu ograniczenia skutków pandemii.

RATOWNICTWO WYSOKOŚCIOWE

W ramach tej dziedziny mamy możliwość prowadzenia ewakuacji osób poszkodowanych na wysokości. Ponadto istnieje możliwość udzielania pomocy osobom znajdującym się powietrzu, jak i w miejscach trudno dostępnych.

RATOWNICTWO POSZUKIWAWCZE

Działania z tej grupy ratownictwa polegają na poszukiwaniu osób zagubionych, transport osób z trudnych terenów za pomocą quada z przyczepą ratownicza, a także poszukiwaniu poszkodowanych w katastrofach budowlanych i innych zagrożeniach.

INNE MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

Mamy możliwości usuwać także inne miejscowe zagrożenia. Wśród nich możemy wyliczyć: usuwanie zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych czy powalowe drzewa jako skutki nawałnic śnieżnych i silnych wiatrów.