Zebranie sprawozdawczo-wyborcze MDP

14 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze MDP. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności i plany na rok 2023 oraz wybrano nowy skład Rady MDP w składzie: Julia Duda – Dowódca MDP, Michał Krupa – Z-a Dowódcy MDP, Karolina Duda – Dowódca DDP, Antoni Urban – Z-a Dowódcy DDP. Serdecznie gratulujemy wybranym i życzymy powodzenia!

Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze MDP 2021

W ostatnim czasie odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków MDP. Podczas zebrania podsumowano działalność MDP oraz przedstawiono plan pracy na rok następny. Na zebraniu zostały przeprowadzone również wybory. Nowym Dowódcą MDP został Miłosz Feculak, jego Zastępcą – Justyna Suchar, Dowódcą Sekcji MDP – Julia Duda, a Dowódcą Sekcji MDP Hubert Suchar.

Podsumowanie kadencji 2016-2021

Oto kilka slajdów ukazujących podsumowanie kadencji Zarządu OSP na lata 2016-2021. Slajdy przedstawiają jak zmieniała się liczba członków, liczba ratowników, umundurowanie i sprzęt, środki transportu, a także obrazują liczbę zrealizowanych projektów, akcji ratowniczo-gaśniczych, wyjazdów gospodarczych, szkoleń oraz miejsc na zawodach sportowo-pożarniczych podczas ostatnich 3 kadencji.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W sobotę 21.08.2021 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków w naszej jednostce. Zebranie otworzył Prezes OSP Krzysztof Duda , który oficjalnie rozpoczął obrady oraz powitał zaproszonych gości: Michał Wnuk – Z-ca Burmistrza Ustrzyk Dolnych, Emil Szmyd – KP PSP Ustrzyki Dolne, Teresa Krupińska-Rostocka – Radna Powiatowa, Renata Wolańska – Radna Gminna, Tadeusz Niedźwiecki – Prezes ZOP ZOSP RP. Prezes przekazał głos druhowi Kamilowi Szylak, który został wybrany Przewodniczącym Zebrania i przedstawił sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe OSP. Następnie Przewodniczący przedstawił plany jednostki oraz podsumował całą 5-letnią kadencję. Kolejnym punktem Zebrania były wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W wyniku wyborów Prezesem OSP została Adrianna Urban, Wiceprezesem Krzysztof Duda , Naczelnikiem Maciej Feculak, Zastępcą Naczelnika Krzysztof Nester Skarbnikiem Kamil Szylak, Sekretarzem Miłosz Feculak, Gospodarzem Marek Sroka, a funkcję Kronikarza objęła Natalia Ślazyk. Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco: Przewodniczący Kamil Wronowski, Wiceprzewodniczący Jarosław Sroka, a funkcję Sekretarza objęła Barbara Szmyd. Delegatami na Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP zostali Adrianna Urban i Maciej Feculak, ponadto Adrianna Urban została wybrana Przedstawicielem do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP. Podczas uroczystości wręczono też odznaczenia dla zasłużonych strażaków oraz członków drużyny MDP. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej, którzy pełnili funkcje w poprzedniej kadencji: Krzysztof Duda, Jarosław Sroka, Dariusz Jasiewicz, Kamil Szylak, Estera Dziedzic, Barbara Szmyd, Marek Sroka, Adrianna Urban, Mirosław Jurcaba, Kamil Wronowski oraz Grzegorz Solarz, a nowemu Zarządowi życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych działań.

Zebranie sprawozdawcze OSP

Dnia 6.03.2016 (niedziela) odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wzięło w nim udział 22 strażaków. W roku sprawozdawczym ratownicy uczestniczyli w jednej akcji ratowniczo-gaśniczej (pożar), w szkoleniach na dowódców i naczelników oraz w różnych inicjatywach związanych ze rozwojem infrastruktury miejscowości Stańkowa (m.in. program „Działaj lokalnie”). W wyborach członkowie jednomyślnie wybrali następujący skład zarządu: Krzysztof Duda (Prezes), Dariusz Jasiewicz (Naczelnik), Jarosław Sroka (Wiceprezes), Kamil Szylak (Z-a Naczelnika), Barbara Szmyd (Skarbnik) oraz skład Komisji Rewizyjnej: Mirosław Jurcaba (Przewodniczący), Kamil Wronowski (Wiceprzewodniczący), Grzegorz Solarz (Sekretarz). Wybranych ratownikom serdecznie gratuluję i życzę udanej kadencji. Dziękujemy poprzednim władzom za sprawowanie urzędu. Na nowy rok sprawozdawczy życzę samych sukcesów i pomyślności.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP

Dnia 6.03.2016 (niedziela) odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wzięło w nim udział 22 strażaków. W roku sprawozdawczym ratownicy uczestniczyli w jednej akcji ratowniczo-gaśniczej (pożar), w szkoleniach na dowódców i naczelników oraz w różnych Dnia 6.03.2016 (niedziela) odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wzięło w nim udział 22 strażaków. W roku sprawozdawczym ratownicy uczestniczyli w jednej akcji ratowniczo-gaśniczej (pożar), w szkoleniach na dowódców i naczelników oraz w różnych inicjatywach związanych ze rozwojem infrastruktury miejscowości Stańkowa (m.in. program „Działaj lokalnie”). W wyborach członkowie jednomyślnie wybrali następujący skład zarządu: Krzysztof Duda (Prezes), Dariusz Jasiewicz (Naczelnik), Jarosław Sroka (Wiceprezes), Kamil Szylak (Z-a Naczelnika), Barbara Szmyd (Skarbnik) oraz skład Komisji Rewizyjnej: Mirosław Jurcaba (Przewodniczący), Kamil Wronowski (Wiceprzewodniczący), Grzegorz Solarz (Sekretarz). Wybranych ratownikom serdecznie gratuluję i życzę udanej kadencji. Dziękujemy poprzednim władzom za sprawowanie urzędu. Na nowy rok sprawozdawczy życzę samych sukcesów i pomyślności.