Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP

Dnia 6.03.2016 (niedziela) odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wzięło w nim udział 22 strażaków. W roku sprawozdawczym ratownicy uczestniczyli w jednej akcji ratowniczo-gaśniczej (pożar), w szkoleniach na dowódców i naczelników oraz w różnych Dnia 6.03.2016 (niedziela) odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wzięło w nim udział 22 strażaków. W roku sprawozdawczym ratownicy uczestniczyli w jednej akcji ratowniczo-gaśniczej (pożar), w szkoleniach na dowódców i naczelników oraz w różnych inicjatywach związanych ze rozwojem infrastruktury miejscowości Stańkowa (m.in. program „Działaj lokalnie”). W wyborach członkowie jednomyślnie wybrali następujący skład zarządu: Krzysztof Duda (Prezes), Dariusz Jasiewicz (Naczelnik), Jarosław Sroka (Wiceprezes), Kamil Szylak (Z-a Naczelnika), Barbara Szmyd (Skarbnik) oraz skład Komisji Rewizyjnej: Mirosław Jurcaba (Przewodniczący), Kamil Wronowski (Wiceprzewodniczący), Grzegorz Solarz (Sekretarz). Wybranych ratownikom serdecznie gratuluję i życzę udanej kadencji. Dziękujemy poprzednim władzom za sprawowanie urzędu. Na nowy rok sprawozdawczy życzę samych sukcesów i pomyślności.