Kurs KPP

Dziś 7 naszych członków ukończyło kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i zdobyło tytuł ratownika. Oprócz naszych członków uczestniczyło jeszcze 12 druhów z innych gminnych jednostek. Dziękujemy firmie Cognito Ewelina Czenczek za przeprowadzenie szkolenia i egzaminu. Realizacja kursu została dofinansowana w ramach Inicjatywy Lokalnej Gminy Ustrzyki Dolne realizowanej wspólnie przez OSP Ustjanowa i naszą jednostkę.

Kurs KPP

Nowo przeszkolony ratownik KPP – dh Kamil Szylak oraz nowy nabytek- torba medyczna R-1. Umożliwia to naszej jednostce na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa ratownikom podczas akcji ratowniczo-gaśniczej.