Zebranie sprawozdawczo-wyborcze MDP

14 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze MDP. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności i plany na rok 2023 oraz wybrano nowy skład Rady MDP w składzie: Julia Duda – Dowódca MDP, Michał Krupa – Z-a Dowódcy MDP, Karolina Duda – Dowódca DDP, Antoni Urban – Z-a Dowódcy DDP. Serdecznie gratulujemy wybranym i życzymy powodzenia!

Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze MDP 2021

W ostatnim czasie odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków MDP. Podczas zebrania podsumowano działalność MDP oraz przedstawiono plan pracy na rok następny. Na zebraniu zostały przeprowadzone również wybory. Nowym Dowódcą MDP został Miłosz Feculak, jego Zastępcą – Justyna Suchar, Dowódcą Sekcji MDP – Julia Duda, a Dowódcą Sekcji MDP Hubert Suchar.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W sobotę 21.08.2021 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków w naszej jednostce. Zebranie otworzył Prezes OSP Krzysztof Duda , który oficjalnie rozpoczął obrady oraz powitał zaproszonych gości: Michał Wnuk – Z-ca Burmistrza Ustrzyk Dolnych, Emil Szmyd – KP PSP Ustrzyki Dolne, Teresa Krupińska-Rostocka – Radna Powiatowa, Renata Wolańska – Radna Gminna, Tadeusz Niedźwiecki – Prezes ZOP ZOSP RP. Prezes przekazał głos druhowi Kamilowi Szylak, który został wybrany Przewodniczącym Zebrania i przedstawił sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe OSP. Następnie Przewodniczący przedstawił plany jednostki oraz podsumował całą 5-letnią kadencję. Kolejnym punktem Zebrania były wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W wyniku wyborów Prezesem OSP została Adrianna Urban, Wiceprezesem Krzysztof Duda , Naczelnikiem Maciej Feculak, Zastępcą Naczelnika Krzysztof Nester Skarbnikiem Kamil Szylak, Sekretarzem Miłosz Feculak, Gospodarzem Marek Sroka, a funkcję Kronikarza objęła Natalia Ślazyk. Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco: Przewodniczący Kamil Wronowski, Wiceprzewodniczący Jarosław Sroka, a funkcję Sekretarza objęła Barbara Szmyd. Delegatami na Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP zostali Adrianna Urban i Maciej Feculak, ponadto Adrianna Urban została wybrana Przedstawicielem do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP. Podczas uroczystości wręczono też odznaczenia dla zasłużonych strażaków oraz członków drużyny MDP. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej, którzy pełnili funkcje w poprzedniej kadencji: Krzysztof Duda, Jarosław Sroka, Dariusz Jasiewicz, Kamil Szylak, Estera Dziedzic, Barbara Szmyd, Marek Sroka, Adrianna Urban, Mirosław Jurcaba, Kamil Wronowski oraz Grzegorz Solarz, a nowemu Zarządowi życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych działań.

Zebranie wyborcze MDP

Wczoraj odbyło się pierwsze zebranie członków MDP jako najwyższej władzy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Podczas obrad przyjęto regulamin MDP oraz wybrano członków Rady MDP (organu będącego przedstawicielem MDP). Przedstawicielami Rady MDP zostali: opiekun MDP – Kamil Szylak, instruktorzy MDP – Maciej Feculak i Krzysztof Nester, Dowódca MDP – Natalia Ślazyk, Z-a Dowódcy MDP – Kacper Drożdż oraz Dowódcy Sekcji – Julia Drożdż i Marta Jasiewicz.

Zebranie sprawozdawcze OSP

Dnia 6.03.2016 (niedziela) odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wzięło w nim udział 22 strażaków. W roku sprawozdawczym ratownicy uczestniczyli w jednej akcji ratowniczo-gaśniczej (pożar), w szkoleniach na dowódców i naczelników oraz w różnych inicjatywach związanych ze rozwojem infrastruktury miejscowości Stańkowa (m.in. program „Działaj lokalnie”). W wyborach członkowie jednomyślnie wybrali następujący skład zarządu: Krzysztof Duda (Prezes), Dariusz Jasiewicz (Naczelnik), Jarosław Sroka (Wiceprezes), Kamil Szylak (Z-a Naczelnika), Barbara Szmyd (Skarbnik) oraz skład Komisji Rewizyjnej: Mirosław Jurcaba (Przewodniczący), Kamil Wronowski (Wiceprzewodniczący), Grzegorz Solarz (Sekretarz). Wybranych ratownikom serdecznie gratuluję i życzę udanej kadencji. Dziękujemy poprzednim władzom za sprawowanie urzędu. Na nowy rok sprawozdawczy życzę samych sukcesów i pomyślności.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP

Dnia 6.03.2016 (niedziela) odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wzięło w nim udział 22 strażaków. W roku sprawozdawczym ratownicy uczestniczyli w jednej akcji ratowniczo-gaśniczej (pożar), w szkoleniach na dowódców i naczelników oraz w różnych Dnia 6.03.2016 (niedziela) odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wzięło w nim udział 22 strażaków. W roku sprawozdawczym ratownicy uczestniczyli w jednej akcji ratowniczo-gaśniczej (pożar), w szkoleniach na dowódców i naczelników oraz w różnych inicjatywach związanych ze rozwojem infrastruktury miejscowości Stańkowa (m.in. program „Działaj lokalnie”). W wyborach członkowie jednomyślnie wybrali następujący skład zarządu: Krzysztof Duda (Prezes), Dariusz Jasiewicz (Naczelnik), Jarosław Sroka (Wiceprezes), Kamil Szylak (Z-a Naczelnika), Barbara Szmyd (Skarbnik) oraz skład Komisji Rewizyjnej: Mirosław Jurcaba (Przewodniczący), Kamil Wronowski (Wiceprzewodniczący), Grzegorz Solarz (Sekretarz). Wybranych ratownikom serdecznie gratuluję i życzę udanej kadencji. Dziękujemy poprzednim władzom za sprawowanie urzędu. Na nowy rok sprawozdawczy życzę samych sukcesów i pomyślności.