Podsumowanie kadencji 2016-2021

Oto kilka slajdów ukazujących podsumowanie kadencji Zarządu OSP na lata 2016-2021. Slajdy przedstawiają jak zmieniała się liczba członków, liczba ratowników, umundurowanie i sprzęt, środki transportu, a także obrazują liczbę zrealizowanych projektów, akcji ratowniczo-gaśniczych, wyjazdów gospodarczych, szkoleń oraz miejsc na zawodach sportowo-pożarniczych podczas ostatnich 3 kadencji.