Szkolenie z zakresu ratownictwa poszukiwawczego

W ostatnim czasie przeprowadzono szkolenie z zakresu ratownictwa poszukiwawczego. Szkolenie przeprowadził funkcjonariusz KP PSP w Ustrzykach Dolnych posiadający uprawnienia instruktora doskonalenia zawodowego w zakresie będącego tematyką szkolenia. Szkolenie swoją tematyką obejmowało: zasady organizacji ratownictwa poszukiwawczego, sprzęt wykorzystywany do działań, taktykę prowadzenia działań, metody zabezpieczenia konstrukcji i instalacji, techniki dotarcia do osób poszkodowanych oraz zasady udzielania KPP w przestrzeni o ograniczonym dostępie. Szkolenie ukończyło 18 druhów. Dziękujemy KW PSP w Rzeszowie oraz KP PSP w Ustrzykach Dolnych za zorganizowanie szkolenia i możliwości podniesienia swojej wiedzy i umiejętności przez naszych druhów.

Szkolenie zostało zrealizowany w ramach projektu pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *