Bicie rekordu

W dniu dzisiejszym druhowie z naszej jednostki wzięli udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo oddechowej wykonywanej przez jak największą liczbę osób. Dziękujemy Szkoła Podstawowa im.Ignacego Łukasiewicza w Ropience za zaproszenie i polecamy się na przyszłość