Ćwiczenia z działań poszukiwawczych

11 czerwca 2022 nasza jednostka wzięła udział w gminnych ćwiczeniach jednostek OSP z terenu Gminy Tyrawa Wołoska zorganizowanych przez KP PSP w Sanoku i ZOG ZOSP RP w Tyrawie Wołoskiej. Nasza jednostka wzięła udział w działaniach związanych z poszukiwaniem osób zaginionych w miejscowości Rozpucie. Zadanie polegało na lokalizacji osób za pomocą drona obserwacyjnego oraz działań poszukiwawczych prowadzonych na ziemi, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuacji osób poszkodowanych wraz z przekazaniem ich ZRM.

Serdecznie dziękujemy ZOG ZOSP RP w Tyrawie Wołoskiej za zaproszenie na ćwiczenia oraz wszystkim uczestnikom ćwiczeń za wspólne działania i wymianę doświadczeń.

FIO 2021

Zestaw elektronarzędzi, młot do kłucia oraz wiertnica głowicowa to sprzęt, który umożliwia dotarcie do osób poszkodowanych, Asortyment został zakupiony w ramach projektu Nowe FIO 2021 pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa”. Ma on zapewnić nam umożliwić prowadzenie działań ratowniczych w nocy i w warunkach gorszej widoczności.

Nowe FIO 2021

W ramach projektu Nowe FIO 2021 pt. Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa zostanie zakupiona przyczepka transportowa dla naszego quada ratowniczego oraz przyczepka ratownicza do quada. Umożliwi to transport osób poszkodowanych z miejsc trudno dostępnych.