FIO

W ostatnim czasie nasi druhowie roznosili ulotki i wieszali plakaty z informacjami dotyczącymi zachowania podczas katastrof budowlanych i postępowanie w czasie zgubienia się. Inicjatywę zrealizowano w ramach projektu pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Spotkanie informacyjne

W ostatnim czasie odbyły się dwa spotkania informacyjne dotyczące zaginięć osób i katastrof budowlanych. Na spotkaniach poruszono następujące zagadnienia: statystyka zaginięć w naszym rejonie, przyczyny zaginięć, sposobów na lokalizację w terenie, w tym w górach, lasach, zasad zachowania się podczas różnych zagrożeń, zasad ewakuacji oraz sposobów alarmowania o zagrożeniach. Działanie zrealizowano w ramach projektu pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.