Sprzątanie świata

Tradycyjnie, jak co roku pod koniec kwietnia (30.04 w sobotę) odbyło się w naszej miejscowości wielkie sprzątanie świata. Po raz kolejny do działań zaangażowali się członkowie DDP i MDP co widać na załączonych fotografiach. Wiedzą jak ważne jest dbanie o naszą planetę i zachęcają każdego do podobnych działań. Widać, że są efekty, bo z roku na rok jest coraz mniej śmieci

Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze MDP 2021

W ostatnim czasie odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków MDP. Podczas zebrania podsumowano działalność MDP oraz przedstawiono plan pracy na rok następny. Na zebraniu zostały przeprowadzone również wybory. Nowym Dowódcą MDP został Miłosz Feculak, jego Zastępcą – Justyna Suchar, Dowódcą Sekcji MDP – Julia Duda, a Dowódcą Sekcji MDP Hubert Suchar.

OTWP

Na ostatnim weekendzie nasi członkowie MDP brali udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbywał się w formie zdalnej. Pomimo problemów technicznych i braku osiągnięcia sukcesów nasi członkowie zdobyli nową wiedzę i nowe doświadczenia.