Zebranie sprawozdawcze MDP

Dziś odbyło się zebranie członków naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Młodzi strażacy podsumowali ubiegły rok oraz wybrali nową Radę MDP. Zebranie otworzył opiekun MDP Kamil Szylak, a całość poprowadziła Marta Jasiewicz. Sprawozdanie z działalności wygłosiła Julia Drożdż, a plan pracy przedstawił Kacper Drożdż, Młodzi druhowie wybrali Marta Jasiewicz na ich dowódcę, Miłosza Feculaka na jej zastępcę, a Justyna Suchar i Kacper Drożdż zostali dowódcami sekcji. Było to przygotowanie i przetarcie przed Zebraniem Sprawozdawczym OSP, którego termin jest dopiero planowany.

Wycieczka do PSP i na lodowisko

28 grudnia członkowie naszej MDP odbyli wycieczkę do KP PSP w Ustrzykach Dolnych. Po zwiedzeniu komendy, obejrzeniu sprzętu i wysłuchaniu informacji na temat pracy strażaka mieli okazję skorzystać z lodowiska. Dziękujemy Panu Burmistrzowi za możliwość skorzystania z tej atrakcji.

Zebranie wyborcze MDP

Wczoraj odbyło się pierwsze zebranie członków MDP jako najwyższej władzy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Podczas obrad przyjęto regulamin MDP oraz wybrano członków Rady MDP (organu będącego przedstawicielem MDP). Przedstawicielami Rady MDP zostali: opiekun MDP – Kamil Szylak, instruktorzy MDP – Maciej Feculak i Krzysztof Nester, Dowódca MDP – Natalia Ślazyk, Z-a Dowódcy MDP – Kacper Drożdż oraz Dowódcy Sekcji – Julia Drożdż i Marta Jasiewicz.