Podkarpackie FIO Lokalnie 2020

Nasza jednostka zakupiła sprzęt do walki ze skutkami powodzi: pompa zatapialna, przedłużacz 50 m, szpadle i łopaty, spodniobuty. Asortyment został zakupiony w ramach projektu pt. Razem zapobiegamy skutkom powodzi w Bieszczadach dofinansowanego w ramach programu „Podkarpackie FIO Lokalnie”, którego organizatorem jest Fundusz Generator Inspiracji.

Ćwiczenia z ratownictwa wodnego

Ćwiczenia na wodzie to kolejny etap projektu dofinansowanego w ramach porozumienia Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach projektu Bezpieczni na wsi i nie tylko realizowanego przez naszą jednostkę. Druhowie szkolili umiejętności ratownictwa wodnego, zapoznali się z nowo nabytym sprzęt oraz podstawowymi zasadami działań załogi łodzi.

FSUSR 2018

Sprzęt do ratownictwa wodnego, w tym zestaw do ratownictwa na lodzie, kamizelki asekuracyjne, kaski ochronne, zestaw ABC do nurkowania, nóż ratowniczy, linie asekuracyjne na rolce, rzutki ratownicze, koło ratunkowe, megafon oraz GPS to asortyment pozyskany w ramach porozumienia Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach projektu Bezpieczni na wsi i nie tylko realizowanego przez naszą jednostkę.